Anfängerkurs Ukulele Lektion 5

Lerninhalte

 

  • Nächster moll-Akkord (D-moll)
  • Abschläge (im 6/8 Takt)
  • Der dritte Schlagrythmus (6/8)
  • Song nur mit moll-Akkorden: Alicia Keys – Fallin‘

 

Song-Playback: Alicia Keys – Fallin‘